Máy ps3 chính hãng full game

Máy Playstation 3 (PS3) là phiên bạn dạng thiết bị ba của loại thiết bị console do Sony thi công, thông suốt sự thành công xuất sắc van dội của lũ anh Playstation 2 (PS2) – Một thành viên của “gia tộc Playstation”. PS3 Thành lập và hoạt động vào toàn cảnh đầy cạnh tranh với những bậc đàn anh Xbox360 của Microsoft & Wii của Nintenvì.Gồm những các loại máy 12G, 160G, 250G. Tùy theo cường độ mới mở hộp tuyệt mới 99%...